fbpx

Contact

Societatea S.C. TASHA BEAUTY S.R.L. este un start-up înființat în cadrul Proiectului SMARTER-Susținerea Mediului Antreprenorial din România prin Tactici Economice Regionale, Cod MySMIS – 82/3/7/106188 Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare Obiectivul Specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.